Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 6:17 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Τοῦ λοιποῦ, κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Κυριοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 6

Θέα Προσ Γαλατασ 6:17 σε αυτό το πλαίσιο