Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 5:9 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 5

Θέα Προσ Γαλατασ 5:9 σε αυτό το πλαίσιο