Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 5:8 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ἡ πεισμονὴ οὐκ ἐκ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 5

Θέα Προσ Γαλατασ 5:8 σε αυτό το πλαίσιο