Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 5:26 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

μὴ γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους προκαλούμενοι, ἀλλήλοις φθονοῦντες.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 5

Θέα Προσ Γαλατασ 5:26 σε αυτό το πλαίσιο