Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 4:12 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Γίνεσθε ὡς ἐγώ, ὅτι κἀγὼ ὡς ὑμεῖς, ἀδελφοί, δέομαι ὑμῶν. οὐδέν με ἠδικήσατε·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 4

Θέα Προσ Γαλατασ 4:12 σε αυτό το πλαίσιο