Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 4:10 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ἡμέρας παρατηρεῖσθε, καὶ μῆνας καὶ καιροὺς, καὶ ἐνιαυτούς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 4

Θέα Προσ Γαλατασ 4:10 σε αυτό το πλαίσιο