Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 3:7 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

γινώσκετε ἄρα ὅτι οἱ ἐκ πίστεως, οὗτοι εἰσιν υἱοί Ἀβραάμ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 3

Θέα Προσ Γαλατασ 3:7 σε αυτό το πλαίσιο