Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 3:26 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 3

Θέα Προσ Γαλατασ 3:26 σε αυτό το πλαίσιο