Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 3:25 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως, οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 3

Θέα Προσ Γαλατασ 3:25 σε αυτό το πλαίσιο