Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 2:11 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Ὅτε δὲ ἦλθε Πέτρος εἰς Ἀντιόχειαν, κατὰ πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην, ὅτι κατεγνωσμένος ἦν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 2

Θέα Προσ Γαλατασ 2:11 σε αυτό το πλαίσιο