Καινή Διαθήκη

Πετρου Β΄ 1:5 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

καὶ αὐτὸ τοῦτο δὲ σπουδὴν πᾶσαν παρεισενέγκαντες, ἐπιχορηγήσατε ἐν τῇ πίστει ὑμῶν τὴν ἀρετήν, ἐν δὲ τῇ ἀρετῇ τὴν γνῶσιν,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πετρου Β΄ 1

Θέα Πετρου Β΄ 1:5 σε αυτό το πλαίσιο