Καινή Διαθήκη

Πετρου Α΄ 2:4 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

πρὸς ὃν προσερχόμενοι, λίθον ζῶντα, ὑπὸ ἀνθρώπων μὲν ἀποδεδοκιμασμένον, παρὰ δὲ Θεῷ ἐκλεκτὸν, ἔντιμον,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πετρου Α΄ 2

Θέα Πετρου Α΄ 2:4 σε αυτό το πλαίσιο