Καινή Διαθήκη

Αποκαλυψισ Ιωαννου 6:1 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξε τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ τῶν σφραγίδων, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ζώων λέγοντος, ὡς φωνὴς βροντῆς, Ἔρχου καὶ βλέπε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αποκαλυψισ Ιωαννου 6

Θέα Αποκαλυψισ Ιωαννου 6:1 σε αυτό το πλαίσιο