Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 3:27 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ποῦ εἶναι λοιπὸν ἡ καύχησις; Ἀπεκλείσθη. Μὲ ποιόν νόμον; Τὸν νόμον τῶν ἔργων; Ὄχι, ἀλλὰ μὲ τὸν νόμον ποὺ ἀπαιτεῖ πίστιν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 3

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 3:27 σε αυτό το πλαίσιο