Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 12:4 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Διότι ὅπως εἰς ἕνα σῶμα ἔχομεν πολλὰ μέλη, ἀλλ᾽ ὅλα τὰ μέλη δὲν ἔχουν τὴν ἴδιαν λειτουργίαν,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 12

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 12:4 σε αυτό το πλαίσιο