Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 5:17 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

συνεχῶς προσεύχεσθε,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 5

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 5:17 σε αυτό το πλαίσιο