Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 5:15 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Προσέχετε μήπως κανεὶς ἀποδώσῃ εἰς κάποιον κακὸν ἀντὶ κακοῦ, ἀλλὰ πάντοτε νὰ ἐπιδιώκετε νὰ κάνετε τὸ καλὸν καὶ μεταξύ σας καὶ πρὸς ὅλους.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 5

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 5:15 σε αυτό το πλαίσιο