Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 7:16 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Διότι ποῦ ξέρεις, γυναῖκα; Ἴσως σώσῃς τὸν ἄνδρα σου. Ποῦ ξέρεις, ἄνδρα; Ἴσως σώσῃς τὴν γυναῖκά σου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 7

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 7:16 σε αυτό το πλαίσιο