Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 5:13 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Τοὺς ἔξω θὰ τοὺς κρίνῃ ὁ Θεός. Βγάλτε τὸν κακὸν ἀπὸ ἀνάμεσά σας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 5

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 5:13 σε αυτό το πλαίσιο