Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 3:1 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Κατὰ τὰ ἄλλα, ἀδελφοί μου, χαίρετε ἐν Κυρίῳ. Τὸ νὰ σᾶς γράφω τὰ ἴδια πράγματα, εἰς ἐμὲ δὲν εἶναι βαρετόν, σ᾽ ἐσᾶς δὲ παρέχει ἀσφάλειαν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 3

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 3:1 σε αυτό το πλαίσιο