Καινή Διαθήκη

Προσ Εφεσιουσ 5:6 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Κανεὶς ἂς μὴ σᾶς ἀπατᾷ μὲ κούφια λόγια, διότι δι᾽ αὐτὰ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ εἰς τοὺς ἀπειθεῖς ἀνθρώπους.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εφεσιουσ 5

Θέα Προσ Εφεσιουσ 5:6 σε αυτό το πλαίσιο