Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 6:7 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ἡ γῆ, ἡ ὁποία πίνει τὴν βροχήν, ποὺ πέφτει συχνὰ σ᾽ αὐτήν, καὶ γεννᾶ χόρτα κατάλληλα δι᾽ ἐκείνους διὰ τοὺς ὁποίους καὶ καλλιεργεῖται, δέχεται εὐλογίαν ἀπὸ τὸν Θεόν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 6

Θέα Προσ Εβραιουσ 6:7 σε αυτό το πλαίσιο