Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 6:17 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ἔτσι καὶ ὅταν ὁ Θεὸς ἤθελε νὰ δείξῃ σαφέστερα εἰς τοὺς κληρονόμους τῆς ὑποσχέσεως τὸ ἀμετάβλητον τῆς ἀποφάσεώς του, τὴν ἐγγυήθηκε μὲ ὅρκον,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 6

Θέα Προσ Εβραιουσ 6:17 σε αυτό το πλαίσιο