Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 6:16 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Οἱ ἄνθρωποι ὁρκίζονται εἰς κάποιον ποὺ εἶναι μεγαλύτερος καὶ ὁ ὅρκος θέτει δι᾽ αὐτοὺς τέρμα εἰς κάθε ἀμφισβήτησιν καὶ δίνει ἐπιβεβαίωσιν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 6

Θέα Προσ Εβραιουσ 6:16 σε αυτό το πλαίσιο