Καινή Διαθήκη

Πραξεισ Αποστολων 9:25 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ἀλλ᾽ οἱ μαθηταὶ τὸν ἐπῆραν τὴν νύχτα καὶ τὸν κατέβασαν ἀπὸ τὸ τεῖχος μὲσα σ᾽ ἕνα καλάθι.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πραξεισ Αποστολων 9

Θέα Πραξεισ Αποστολων 9:25 σε αυτό το πλαίσιο