Καινή Διαθήκη

Πραξεισ Αποστολων 7:15 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Καὶ κατέβηκε ὁ Ἰακὼβ εἰς τὴν Αἴγυπτον καὶ πέθανε ἐκεῖ αὐτὸς καὶ οἱ πατέρες μας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πραξεισ Αποστολων 7

Θέα Πραξεισ Αποστολων 7:15 σε αυτό το πλαίσιο