Καινή Διαθήκη

Πραξεισ Αποστολων 16:38 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Οἱ ραβδοῦχοι ἀνήγγειλαν τὰ λόγια αὐτὰ εἰς τοὺς στρατηγούς, οἱ ὁποῖοι ἐφοβήθηκαν, ὅταν ἄκουσαν ὅτι εἶναι Ρωμαῖοι

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πραξεισ Αποστολων 16

Θέα Πραξεισ Αποστολων 16:38 σε αυτό το πλαίσιο