Καινή Διαθήκη

Πραξεισ Αποστολων 14:24 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Κατόπιν ἐπέρασαν ἀπὸ τὴν Πισιδίαν καὶ ἦλθαν εἰς τὴν Παμφυλίαν

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πραξεισ Αποστολων 14

Θέα Πραξεισ Αποστολων 14:24 σε αυτό το πλαίσιο