Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 3:5 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Τότε ἐξήρχοντο πρὸς αὐτὸν τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ὁλόκληρη ἡ Ἰουδαία καὶ ὅλα τὰ περίχωρα τοῦ Ἰορδάνη

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 3

Θέα Κατα Ματθαιον 3:5 σε αυτό το πλαίσιο