Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 28:16 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Οἱ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπῆγαν εἰς Γαλιλαίαν, εἰς τὸ ὄρος, ποὺ τοὺς εἶχε ὁρίσει ὁ Ἰησοῦς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 28

Θέα Κατα Ματθαιον 28:16 σε αυτό το πλαίσιο