Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 16:18 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Καὶ ἐγὼ σοῦ λέγω, Σὺ εἶσαι Πέτρος καὶ ἐπάνω εἰς τὴν πέτραν αὐτὴν θὰ οἰκοδομήσω τὴν ἐκκλησίαν μου καὶ αἱ πύλαι τοῦ ῞ᾼδη δὲν θὰ τὴν καταβάλουν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 16

Θέα Κατα Ματθαιον 16:18 σε αυτό το πλαίσιο