Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 4:37 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Καὶ γίνεται θύελλα μεγάλη καὶ τὰ κύματα ἐκτυποῦσαν ἐπάνω εἰς τὸ πλοιάριον, ὥστε ἄρχισε νὰ γεμίζῃ ἀπὸ νερά.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 4

Θέα Κατα Μαρκον 4:37 σε αυτό το πλαίσιο