Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 11:12 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Τὴν ἑπομένην ἡμέραν, ὅταν ἐβγῆκαν ἀπὸ τὴν Βηθανίαν, ἐπείνασε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 11

Θέα Κατα Μαρκον 11:12 σε αυτό το πλαίσιο