Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 4:14 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Καὶ ἐπέστρεψε ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν ὡπλισμένος μὲ τὴν δύναμιν τοῦ Πνεύματος· καὶ ἡ φήμη του διαδόθηκε εἰς ὅλα τὰ περίχωρα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 4

Θέα Κατα Λουκαν 4:14 σε αυτό το πλαίσιο