Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 16:22 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Συνέβη δὲ νὰ πεθάνῃ ὁ πτωχὸς καὶ νὰ φερθῇ ἀπὸ τοὺς ἀγγέλους εἰς τὸν κόλπον τοῦ Ἀβραάμ. Ἐπέθανε δὲ καὶ ὁ πλούσιος καὶ ἐτάφη.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 16

Θέα Κατα Λουκαν 16:22 σε αυτό το πλαίσιο