Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 14:6 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Δὲν μπόρεσαν νὰ τοῦ δώσουν εἰς αὐτὸ ἀπάντησιν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 14

Θέα Κατα Λουκαν 14:6 σε αυτό το πλαίσιο