Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 12:59 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Σοῦ λέγω, ὅτι δὲν θὰ βγῇς ἀπὸ ἐκεῖ, ἕως ὅτου πληρώσῃς καὶ τὸ τελευταῖον λεπτόν».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 12

Θέα Κατα Λουκαν 12:59 σε αυτό το πλαίσιο