Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 11:15 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς εἶπαν, «Διὰ τοῦ Βεελζεβούλ, τοῦ ἄρχοντος τῶν δαιμονίων, βγάζει τὰ δαιμόνια».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 11

Θέα Κατα Λουκαν 11:15 σε αυτό το πλαίσιο