Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 4:7 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ἔρχεται μιὰ γυναῖκα ἀπὸ τὴν Σαμάρειαν διὰ νὰ πάρῃ νερό. Ὁ Ἰησοῦς τῆς λέγει, «Δός μου νὰ πιῶ»,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 4

Θέα Κατα Ιωαννην 4:7 σε αυτό το πλαίσιο