Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 3:33 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ἐκεῖνος ποὺ ἐδέχθηκε τὴν μαρτυρίαν του ἐβεβαίωσεν ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἀληθινός.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 3

Θέα Κατα Ιωαννην 3:33 σε αυτό το πλαίσιο