Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 18:33 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ἐμπῆκε τότε πάλιν ὁ Πιλᾶτος εἰς τὸ κυβερνεῖον, ἐφώναξε τὸν Ἰησοῦν καὶ τοῦ εἶπε, «Σὺ εἶσαι ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 18

Θέα Κατα Ιωαννην 18:33 σε αυτό το πλαίσιο