Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 18:32 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

— Διὰ νὰ ἐκπληρωθῇ ὁ λόγος τοῦ Ἰησοῦ, τὸν ὁποῖον εἶπε, διὰ νὰ δηλώσῃ μὲ ποῖον θάνατον ἔμελλε νὰ πεθάνῃ. —

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 18

Θέα Κατα Ιωαννην 18:32 σε αυτό το πλαίσιο