Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 15:8 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Μὲ τοῦτο ἐδοξάσθη ὁ Πατέρας μου: μὲ τὸ νὰ φέρετε πολὺν καρπὸν καὶ γίνετε μαθηταί μου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 15

Θέα Κατα Ιωαννην 15:8 σε αυτό το πλαίσιο