Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 15:7 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ἐὰν μένετε ἑνωμένοι μ᾽ ἐμένα, καὶ τὰ λόγια μου μένουν μέσα σας, ζητήσετε ὅ,τι θέλετε καὶ θὰ γίνῃ σ᾽ ἐσᾶς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 15

Θέα Κατα Ιωαννην 15:7 σε αυτό το πλαίσιο