Καινή Διαθήκη

Ιουδα 1:22 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Μερικοὺς νὰ ἐλεῆτε μὲ διάκρισιν,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιουδα 1

Θέα Ιουδα 1:22 σε αυτό το πλαίσιο