Καινή Διαθήκη

Ιουδα 1:21 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

φυλάξατε τὸν ἑαυτόν σας εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, περιμένοντες τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ζωὴν αἰώνιον.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιουδα 1

Θέα Ιουδα 1:21 σε αυτό το πλαίσιο