Καινή Διαθήκη

Ιακωβου 5:19 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ἀδελφοί, ἐὰν κανεὶς ἀπὸ σᾶς πλανηθῇ ἀπὸ τὴν ἀλήθειαν καὶ κάποιος τὸν ἐπαναφέρῃ,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιακωβου 5

Θέα Ιακωβου 5:19 σε αυτό το πλαίσιο