Καινή Διαθήκη

Ιακωβου 5:18 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Καὶ πάλιν προσευχήθηκε καὶ ὁ οὐρανὸς ἔστειλε βροχὴν καὶ ἡ γῆ ἐβλάστησε τὸν καρπόν της.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιακωβου 5

Θέα Ιακωβου 5:18 σε αυτό το πλαίσιο