Καινή Διαθήκη

Γ΄ Ιωαννου 1:9 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ἔγραψα εἰς τὴν ἐκκλησίαν, ἀλλ᾽ ὁ Διοτρεφής, ὁ ὁποῖος ἀγαπᾶ νὰ κρατῇ τὰ πρωτεῖα μεταξύ των, δὲν μᾶς δέχεται.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Γ΄ Ιωαννου 1

Θέα Γ΄ Ιωαννου 1:9 σε αυτό το πλαίσιο