Καινή Διαθήκη

Β΄ Προσ Τιμοθεον 1:2 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

πρὸς τὸν Τιμόθεον, τὸ ἀγαπητό μου παιδί· χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ τὸν Θεὸν τὸν Πατέρα καὶ ἀπὸ τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν τὸν Κύριόν μας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Προσ Τιμοθεον 1

Θέα Β΄ Προσ Τιμοθεον 1:2 σε αυτό το πλαίσιο